NOVORUST HYBRID 2290 UHS gruntoemalia polimocznikowa – połysk

Utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Zawiera pigmenty antykorozyjne

Zalecana do:

  • środków transportu
  • maszyn i urządzeń.

Opis

Utwardzana izocyjanianem alifatycznym. Zawiera pigmenty antykorozyjne

Zalecana do:

  • środków transportu
  • maszyn i urządzeń.