(42) 215 70 55 / (42) 215 29 51 sata@fama.com.pl Kontakt Logowanie/rejestracja

0 prod.
0 zł

SATA® System zbiorników RPS™

SATA® RPS™ – system zbiorników do pistoletu bez stosowania adapterów

SATA RPS – zbiornik do mieszania, lakierowania, uzupełniania i przechowywania lakieru

●● Bardzo proste – tylko 3 części
●● Rozwiązania bezkom-promisowe –
żadne adaptery nie są potrzebne
●● Perfekcyjna, sprawdzona zasada
zbiornika
●● Ekonomiczny – oszczędza czas i
środki czyszczące
●● Stabilny – wygodny do magazynowania
pozostałości materiału
●● 3 różne wielkości zbiorników
0,3l, 0,6l l oraz 0,9l

Mieszanie lakieru
Mieszanie lakieru odbywa sie w zbiorniku, który
następnie używany będzie do lakierowania.
Zbędne czasochłonne wstępne filtrowanie, jak
również dodatkowe filtry i zbiorniki do mieszania.
Miejsce pracy pozostaje czyste, kontakt z
lakierem zredukowany jest do minimum.

Lakierowanie i uzupełnianie lakieru
Niewielka waga, zbiornika 0,6l wraz z wieczkiem
waży tylko 50g – a nisko położony środek ciężkości
pozwala na wygodną pracę z poczuciem
pewności.
Zmiany kolorów następują szybko: należy tylko
przemyć krótki kanał materiałowy w pistolecie.
W razie potrzeby zbiornik SATA RPS można
również w łatwy sposób uzupełniać.

Przechowywanie lakieru
W trakcie przechowywania, stabilny zbiornik i
szczelne zamknięcie zapobiegają pogarszaniu
się jakości lakieru. Poręczny zbiornik RPS ułatwia
lakierowanie.

Po zużyciu, zutylizować
Eliminuje to czyszczenie zbiorników. Redukuje nieproduktywny czas, jak również
zużycie środków czyszczących oraz rozpuszczalników. Ponadto oszczędza
Państwa pieniądze, jak również jest korzystny dla środowiska. Nie jest wymagany
żaden specjalny system utylizacji.

Co robimy?

Witamy na stronie firmy FAMA Sp. z o. o., przedstawiciela na Polskę marki SATA. Naszą specjalność stanowi dobór technik natryskowych, jak również metody oczyszczania powietrza i ochrona dróg oddechowych. Posiadamy bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu reprezentowanych przez nas dziedzin.

Dowiedz się o nas więcej